Publikace

Demolice objektu bývalé Pragovky v Praze Libni

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten