Diplomové práce

Komunitní centrum Štěpánka

Volencová Eliška

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem komunitního centra v Prachaticích, zaměřeného na kulturu a vzdělání. Budova bude sloužit návštěvníkům všech věkových kategorií a zároveň zatraktivní sousedící historický Štěpánčin park. Objekt vytvoří spolu s dalšími dvěma novými občanskými stavbami, knihovnou a galerií, celek vymezující hranice parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.