S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Drolící se skelet urbanismu Prahy

PhDr. Benjamin Fragner

To, co nyní čeká Prahu, je nejspíš ještě závažnější, než prožívala v devadesátých letech minulého století, kdy se s privatizací bývalých státních podniků, ukončením výroby a opouštěním už nefunkčních továren, dílen a skladů vrhla naráz a střemhlav do novodobé developerské kolonizace nejcennějších prostor města. České dráhy se zbavují nepotřebného majetku, území a nemovitostí, drážních areálů s plochami kolejišť a budov ve strategických místech pro rozvoj Prahy, ale jistě i mnoha dalších měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten