S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Pražská nádraží ne/využitá

PhDr. Benjamin Fragner

Publikace je dalším příspěvkem do aktuální diskuse o budoucím osudu a problematice pražských nádražních areálů, o jejich potenciálu pro urbanistický rozvoj i možnostech spekulativního zneužití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten