Publikace

Co si ještě zboříme?

PhDr. Benjamin Fragner

Česká republika má unikátní množství architektonicky cenných staveb z industriálního období. Můžeme zachránit tisíce opuštěných továren a nepotřebných nádraží. Článek popisuje některé přístupy k řešení naléhavého problému.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten