S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Průmyslové dědictví v meziprostoru / Industrial Heritage in the Space between

PhDr. Benjamin Fragner

Přestože by se tak podle názvu mohlo zdát, méně jde o vymezování rolí. Zřejmá je především rozdílná motivace, i když ani ta nemusí být na první pohled čitelná. Památky průmyslového dědictví uvízly kdesi v meziprostoru, už za limity možností profesionálů amatérů, přitom s bezradností profesionálních institucí a úřadů, v sevření právní a ekonomické bezmoci. Tato knížka je proto především o hledání východiska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten