S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

AID - akceptace intervence destrukce. Výstava.

PhDr. Benjamin Fragner

Výstava studentských projektů konverzí průmyslové architektury v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009 - vybrané projekty studentů FA a FSV ČVUT, FA TUL.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten