Diplomové práce

Lázně (nejen) pro Kolín

Bc. Martina Homolková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh lázní na místě ruiny mlýna a v přiléhající zahradě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.