Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

St. Pancras, protnutí časových vrstev

PhDr. Benjamin Fragner

Představení projektu záchrany a nového využití železničního nádraží St Pankreas v Londýně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten