Publikace

Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje.

PhDr. Benjamin Fragner

Průmyslové dědictví, opuštěné a nevyužívané výrobní stavby a průmyslové areály, zjednodušeně zahrnované pod pojem brownfields, nemusejí představovat pouze přetrvávající zátěž pro životního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten