S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje.

PhDr. Benjamin Fragner

Průmyslové dědictví, opuštěné a nevyužívané výrobní stavby a průmyslové areály, zjednodušeně zahrnované pod pojem brownfields, nemusejí představovat pouze přetrvávající zátěž pro životního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten