Publikace

Jiné užití, jiné světy

PhDr. Benjamin Fragner

Téma jiného užití, konverze opuštěných a původní funkci už nesloužících budov a areálů se dostalo do popředí, až když přerostlo v nepřehlédnutelný ekonomický, kulturní, do jisté míry i politický problém.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten