S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Jiné užití, jiné světy

PhDr. Benjamin Fragner

Téma jiného užití, konverze opuštěných a původní funkci už nesloužících budov a areálů se dostalo do popředí, až když přerostlo v nepřehlédnutelný ekonomický, kulturní, do jisté míry i politický problém.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten