S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

O možnostech a limitech. Architektura konverzí v české republice uplynulých let

PhDr. Benjamin Fragner

Výstava soustřeďuje příklady tří desítek konverzí opuštěných industriálních objektů v České Republice za uplynulých přibližně pět let. Zařazeny jsou i projekty, u nichž v době přípravy výstavy probíhalo schvalovací řízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten