Výstava ateliérových prací

Pavlačové domy Šafránka

Nina Bukorová

Anotace

Návrh výchádza z kontextu daného miesta - pôdorysnou kompozíciou nadväzuje na existujúci vzorec uzavretých dvorov vymedzených hmotou. Existujúcu proluku vhodne vypĺňa, pričom výrazom nevytŕča z rady. Vnútorná dispozícia domu je ovplyvnená svetovou orientáciou - vstupy do jednotlivých bytov sa nachádzajú na pavlači orientovanej na sever. V domoch sú zastúpené typy bytov vhodné pre mladých pracujúcich ľudí. V návrhu je zohľadnený bezbarierový prístup do všetkých častí bytového domu. Dôležitým aspektom návrhu je dvor, ktorý vzniká medzi dvomi bytovými domami. Rozdelenie dvoru do dvoch úrovní umožňuje oddelenie viacerých funkcií ako pobytová záhrada, zeleninová záhrada či športové zázemie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková