Závěrečné práce

Bydlení pro seniory

Bc. Pavla Sukaná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh objektu pro bydlení pro seniory. Cílovou skupinou jsou lidé důchodového a předdůchodového věku, kteří nechtějí opustit městské prostředí, na něž jsou celý život zvyklí. Cílem je nalézt řešení, které bude respektovat fyzické i duševní podmínky stárnoucího člověka a to s ohledem na vytvoření příležitostí pro navázání a udržení sociálních vazeb mezi vrstevníky i společností obecně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.