Publikace

Mizející a objevované umění

Mgr. Veronika Vicherková, Ph.D.

K české poválečné architektuře neodmyslitelně patří integrovaná výtvarná díla. Díky tzv. procentům na umění zejména éra normalizace přinesla jejich enormní nárůst a oboustranně výhodnou spolupráci architektů a umělců. Jakkoliv jsou díla často vestavěna a podstatnou součástí původního výtvarného libreta, z architektury jsou dnes odstraňována, z ideologických či zištných důvodů, ale i kvůli nepochopení jejich hodnoty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.