Publikace

Nejen těchto dvanáct industriálních památek zůstává ohroženo. Bylo by možné uvést další. zubožený stav je výsledkem mnoho okolností. po léta chybějící údržba, jindy velikášství plánovačů řemeslnické bastlířství, přehlížení i obvyklé předsudky dokonaly, co nestačilo podlehnout hospodářské exploataci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten