S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Nejen těchto dvanáct industriálních památek zůstává ohroženo. Bylo by možné uvést další. zubožený stav je výsledkem mnoho okolností. po léta chybějící údržba, jindy velikášství plánovačů řemeslnické bastlířství, přehlížení i obvyklé předsudky dokonaly, co nestačilo podlehnout hospodářské exploataci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten