Výstava ateliérových prací

Bytový dům Jihlava

Štěpán Sucharda

Anotace

Dům se inspiruje městem Jihlavou, a to především jejímy typickými renesančnímy domy. V parteru je prostor pro obchod a sužby. Pomocí dvou světlíků z átrií nad ním do něj proudí denní světlo. Byty, které začínají v prvním patře jsou na sebe skládány tak, aby se do nich dostalo dost svitu a paprsky pronikly i do světlíku v podlaze. Hmota domu je rozdělena dvěma cestami do čtyř částí. Širší cesta kopíruje směr historické cesty, která tudy procházela už v době renesance. Druhá, užší cesta otevírá obyvatelům průhled na kostel sv.Jakuba Většího.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán