V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Hospic pro Prahu 4

Bc. Markéta Svěráková Wallo

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se věnuje architektonickému návrhu novostavby hospice o kapacitě 20 lůžek s příslušenstvím, denním stacionářem a ubytováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.