Publikace

Jak se dělá město

Ing. arch. Petr Pištěk

Recenze publikace Jak se dělá město, která je souborem studentských projektů ateliéru Šépka-Tůmová z FA ČVUT z let 2009 až 2014.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten