S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Jak se dělá město

Ing. arch. Petr Pištěk

Recenze publikace Jak se dělá město, která je souborem studentských projektů ateliéru Šépka-Tůmová z FA ČVUT z let 2009 až 2014.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten