Lidé

Ing. arch. Petr Pištěk, Ph.D.

odborný asistent ZAN Ullmann

Doktorand na FA ČVUT, kde absolvoval magisterské studium. Pedagogické činnosti se věnuje jako asistent v ZAN Ullmann. Kromě vlastní architektonické praxe působí jako redaktor a publicista (Architekt, Architect+, Era 21, Stavba, earch.cz).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel