Publikace

Jedna z možných cest uplatnění celostního a aktivního přístupu k ochraně památek vychází ze samotného významu památek, tedy předání informace o minulosti pro přítomnost a budoucnost. Mluvíme-li o ochraně architektonických a uměleckých objektů, pak je to zejména informace historického a kulturního charakteru. Aktivní pojetí ochrany znamená tuto informaci najít, identifikovat jejího nositele, ochránit ji, zhodnotit (oživit, rozvinout, povýšit) a nalézt způsob, jak ji sdělit člověku a společnosti. Můžeme pak mluvit o komunikativní památce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.