Lidé

prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

garantka předmětu Nauka o stavbách V - Koncept a interpretace

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, diplomovala v oboru památkové péče. Doktorské studium absolvovala na FAČVUT v oboru urbanismus a územní plánování a obhájila doktorskou práci na téma Humanistická role architektury v současné společnosti. Habilitovala rovněž na FA ČVUT v oboru architektura s prací na téma Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru. Absolvovala Fulbrightovo stipendium na GSAPP Columbia University New York pod vedením Kennetha Framptona. Je autorizovaný architekt a člen České komory architektů. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014, oceněna například hlavní cenou Grand prix architektury 2012, cenou primátora hl. m. Prahy 2012, nominací na cenu Klubu za starou Prahu 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013.

Je společníkem v atelieru MCA, založeném roku 1996 spolu s architektem Miroslavem Cikánem. Projekty, realizace a odborné články atelieru jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech a publikacích. Spolupracuje s Agenturou pro finančně dostupné bydlení.

Věnuje se také výtvarné tvorbě, teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Přednáší na Fakultě architektury ČVUT, Stavební fakultě ČVUT, Dopravní fakultě ČVUT a na VŠUP. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT.

Je autorkou řady knih, například Bastion XXXI u Božích muk, Prožívat architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Humanistická role architektury, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Hrany dne, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, či Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy.

V roce 2012 založila Pavla Melková Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla, od roku 2013 pak řídila Sekci detailu města tamtéž. V současné době je členkou Kolegia ředitele IPR, místopředsedkyní Gremiální rady IPR a vedoucí Odborně vzdělávacího programu IPR.

V roce 2015 založila na Fakultě architektury, kde působí jako vědecký a pedagogický pracovník, předmět Koncept a interpretace, jehož je vedoucí.

Profil na Archiwebu

ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY

2017 rekonstrukce parku Folimanka v Praze 2, etapová realizace
2014 atelier Zbyňka Sekala, architektonické řešení stálé expozice v NG v Praze 7, 1 místo ve vyzvané architektonické soutěži a realizace

2014 rekonstrukce historické chalupy v Horní Světlé pod Luží, realizace
2011 revitalizace Bastionu XXXI v Praze 2, 1. místo v architektonické soutěži a Hlavní cena Grand prix české architektury 2012, realizace

2000-2009 rekonstrukce Husova sboru na Vinohradech v Praze 10 (Pavel Janák, 1933), realizace

2009 rekonstrukce činžovních domů na Janáčkově nábřeží v Praze 1, realizace

2006 novostavba rodinného domu v Praze 5 Jinonicích, realizace

 

VÝTVARNÉ OBJEKTY

2012 vstup do krypty – Národní památník heydrichiády

2012 plastika Bozi muka na Karlově

2011 reliéfy – nové zvony do věže Husova sboru

STRATEGIE. KONCEPCE. METODIKY

2018 Strategie rozvoje kvality veřejných prostranství města Pardubice
strategie-rozvoje-kvality-verejnych-prostranstvi-mesta-pardubice.pdf

2017 Koncepce revitalizace Cidliny v Jičíně
koncepce-revitalizace-cidliny-v-jicine.pdf

2017 Koncepce revitalizace Kampusu Dejvice
koncepce-revitalizace-kampusu-dejvice.pdf

2014 Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IRP)

2014 Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IRP)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout