Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Value Lab: Innovation in Teaching Visual Design: There is Nothing to Wait for

prof. Dr. Henri Hubertus Achten, Ing. arch. Kateřina Nováková, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten