S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Wikov Hronov - šatny pro 400 zaměstanců

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Článek představuje realizaci architekta Tomáše Hradečného - šatny pro 400 zaměstnanců v areálu Wikov MGI, a.s. Popis domu je zaměřen zejména na konstrukční a materiálové vlastnosti stavby s ohledem na vlastní koncept stavby a její rychlou výstavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten