S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Řešení krajiny v územní studii.

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Text popisuje standardní i inovatnivní přítupy k plánování krajiny v územní studii. Významným přínosem pro výsledky studie bylo zapojení veřejnosti do celého procesu plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten