S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Participativní navrhování a plánování a průmyslové dědictví

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Existence potřeby vyrovnat se s průmyslovým dědictvím a transformovat ho pro dnešek, doprovázená řadou nejistot, je jedním z dokladů proměny kontextu disciplín urbanismu a územního plánování. Participativní plánování může být v urbanistických projektech zabývajících se průmyslovým dědictví cestou k dosažení různých přínosů - odhalení podstaty problematického stavu, zlepšení komunikace a koordinace mezi aktéry v území, nalezení řešení vycházejícího ze sladění protichůdných požadavků, rozšíření obzorů a lepšímu pochopení dané problematiky zapojených anebo prostě jen optimalizace výsledného návrhu. Stejně tak různé jsou metody, vždy se přitom odvíjí od předpokládaného přínosu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten