S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Výchova k občanství a environmentální výchova v Novém výchovném programu Junáka

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Junák, svaz skautů a skautek ČR je s více než padesáti tisíci členy největší mládežnickou organizací v ČR. K tomu, aby naplňoval své poslání - aby své členy vzdělával a vychovával, má v dnešní době průměrně 3-5 % jejich času. Projekt "Nový skautský program", který představuje, je první systematickou revizi výchovných cílů po obnovení Junáka, reaguje na výrazné změny společnosti a zároveň se "vrací ke kořenům" - k lepšímu pochopení základních principů skautského hnutí a skautské výchovné metody. Cílem tohoto textu je seznámit s procesem tvorby části programu věnovaného tématu environmentální výchovy a výchovy k občanství a konkrétních výstupů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten