S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Prostorová specifika společného bydlení pro seniory

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Článek na konkrétních skutečných případech i návrzích uspořádání bydlení pro seniory ukazuje na základní pravidla a principy kvalitního řešení. Součástí jsou praktické nákresy a grafy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten