Publikace

Prostorová specifika společného bydlení pro seniory

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Článek na konkrétních skutečných případech i návrzích uspořádání bydlení pro seniory ukazuje na základní pravidla a principy kvalitního řešení. Součástí jsou praktické nákresy a grafy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten