Lidé

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Kohout–Tichý a garant předmětu Nauka o stavbách II

Architekt, pedagog a teoretik architektury. Studoval na Fakultě stavební a na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval doktorandský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Ve své praxi se věnuje přes 25 let projekční činnosti, je docentem na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde garantuje výuku obytných budov a s Michalem Kohoutem vede ateliér. Specificky se věnuje výzkumné činnosti v oblasti bydlení, je školitelem doktorandského studia a spoluautorem několika významných výzkumných projektů jako např. „Sídliště, jak dál“, „Dostupné a udržitelné bydlení v ČR“, „Univerzální design“, „Standardy sociálního bydlení“, „Jak hodnotit udržitelnost bydlení“, či „Participativní bydlení“. Je společníkem architektonické kanceláře UNIT architekti, za své návrhy získal mnohá prestižní ocenění. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení, kde se věnuje poradenství v oblasti obytného prostředí a politiky bydlení. Dlouhodobě se věnuje aspektům různých forem bydlení v kontextu udržitelného rozvoje a dostupnosti bydlení, pravidelně přednáší na konferencích, organizuje výstavy, workshopy a veřejné popularizační přednášky. Je členem poradního sboru Výboru pro bydlení EHS OSN v Ženevě. Je spoluautorem Pražských stavebních předpisů a mnoha publikací o bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout