Lidé

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Kohout–Tichý a garant předmětu Nauka o stavbách II

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.