S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Projekt znovuvýstavby domu usedlosti č.p. 3 v Křinicích

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Analýza objeveného historického stavebního plánu z roku 1854 na znovuvýstavbu obytné budovy usedlosti v Křinicích (Broumovsko) a jeho porovnání s dochovanou budovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten