Publikace

Broumovsko, interpretace kulturního a historického dědictví

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Publikace představující region Broumovsko ve všech základních aspektech (kulturní, přírodní historické zajímavosti), doplněná deseti naučnými trasami, jejich popisy vč. mapových listů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten