S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Parametricismus aneb techniky digitálního navrhování

Ing. arch. Jaroslav Hulín

Automatizace, diferenciace, simulace, samoorganizace nebo soběpodobnost doplňují tradiční nástroje navrhování. Programy a skripty založené na vstupních parametrech, podmínkách a cyklech tak postupně mění význam abstrakce v architektonickém navrhování. Jednoduché opakování standardních prvků je nahrazováno variací, plynulou změnou, komplexními tvary a složitými vazbami a závislostmi. Tento posun je natolik významný, že se začíná mluvit o parametricismu jako o novém velkém architektonickém stylu. V posledním článku letošní série o skriptování znovu zmíním probrané algoritmické nástroje, které používají nejen parametricisté, ale i běžní architekti a designéři.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten