Lidé

Ing. arch. Jaroslav Hulín

Jaroslav Hulín (Ing. arch.) studoval na FA ČVUT a TU Delft. Po stáži u Renza Piana v Janově pracoval pod vedením Cecila Balmonda v Arup Advanced Geometry Unit a ve studiu Thomase Heatherwicka. Po návratu do Čech si s Jiřím Pavlíčkem založil kancelář Pavlíček Hulín architekti. Pedagogické činnosti a výzkumu na FA ČVUT se věnuje v rámci ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína. Zabývá se úpravami starších staveb, veřejnými stavbami a veřejným prostorem. Od roku 2017 do roku 2021 působil jako městský architekt Třebíče

www.pavlicekhulin.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA