Publikace

S Luďkem Rýznerem - Tendence v současné architektuře individuálního bydlení

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten