S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rodinné domy Jána Stempela

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

Doc. Ing. arch. Ján Stempel se v poslední dekádě věnuje zejména stavbám menšího měřítka – rodinným domům. Vztah mezi architektem a klientem - uživatelem rodinného domu - má v porovnání s jinou typologií staveb velmi zásadní vliv na konečnou podobu realizace. Příspěvek má za cíl představit klienty a podmínky, za kterých realizace a návrhy rodinných domů z dílny architekta Stempela vznikají.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten