S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

S Kamilem Mrvou - Tendence v současné architektuře individuálního bydlení

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

Tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v České republice

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten