S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Effect of Creep in Evaluation of Nanoindentation of Cement Pastes

Dr. Ing. Petr Jůn

This paper focuses on evaluation of results in nanoindentation of cement pastes with respect to creep.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten