Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace staveb a konstrukcí, vady, poruchy, sanace. Vede českou pobočku francouzské výrobní společnosti Axter, výrobce modifikovaných asfaltových pásů pro hydroizolace staveb (spodní stavby, střechy, inženýrské stavby). Spolupracuje s německou společností Triflex (výrobce stěrkových hydroizolačních hmot na bázi polymethylmethakrylátu) a s expertní a projekční kanceláří A.W.A.L. v oblasti posudků, sanací staveb, zejména témata: trvanlivost železobetonových konstrukcí, injektáže trhlin, pracovních spár, dilatačních spár, membránové a speciální injektáže, sanace železobetonu, posuzování stávajících foliových, asfaltových a stěrkových hydroizolačních systémů, odhad zbytkové životnosti hydroizolací. Kromě toho působí jako konzultant v ateliérech na FA ČVUT.Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace staveb a konstrukcí, vady, poruchy, sanace. Vede českou pobočku francouzské výrobní společnosti Axter, výrobce modifikovaných asfaltových pásů pro hydroizolace staveb (spodní stavby, střechy, inženýrské stavby). Spolupracuje s německou společností Triflex (výrobce stěrkových hydroizolačních hmot na bázi polymethylmethakrylátu) a s expertní a projekční kanceláří A.W.A.L. v oblasti posudků, sanací staveb, zejména témata: trvanlivost železobetonových konstrukcí, injektáže trhlin, pracovních spár, dilatačních spár, membránové a speciální injektáže, sanace železobetonu, posuzování stávajících foliových, asfaltových a stěrkových hydroizolačních systémů, odhad zbytkové životnosti hydroizolací. Kromě toho působí jako konzultant v ateliérech na FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.