Publikace

Encyklopedie vad nemovitostí 2. díl

Ing. Jan Matička

Publikace si klade za cíl být rádcem při základním prověřováni technického stavu nemovitostí určených k bydlení. Tato publikace je pomůckou pro vytipování rizik technického stavu nemovitosti. Rizika jednotlivých stavebně-technických oborů jsou prezentována na reálných stavbách. Druhý díl se věnuje rizikům poruch v oborech zdravotni nezavadnosti a bezpečnosti staveb, stavební akustiky a energetiky. Pro jednotlivé obory je uveden přehled typických poruch, znaky, podle kterých lze jednotlivá rizika poruch rozpoznat a návod, jak identifikovaná rizika potvrdit nebo vyloučit. Publikace popisuje poruchy závažné a nejčastější. Kniha je záměrně koncipována a formulována tak, aby byla rádcem stavebním laikům. Na druhou stranu předpokládá základní technickou erudici čtenáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten