S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Encyklopedie vad nemovitostí 2. díl

Ing. Jan Matička

Publikace si klade za cíl být rádcem při základním prověřováni technického stavu nemovitostí určených k bydlení. Tato publikace je pomůckou pro vytipování rizik technického stavu nemovitosti. Rizika jednotlivých stavebně-technických oborů jsou prezentována na reálných stavbách. Druhý díl se věnuje rizikům poruch v oborech zdravotni nezavadnosti a bezpečnosti staveb, stavební akustiky a energetiky. Pro jednotlivé obory je uveden přehled typických poruch, znaky, podle kterých lze jednotlivá rizika poruch rozpoznat a návod, jak identifikovaná rizika potvrdit nebo vyloučit. Publikace popisuje poruchy závažné a nejčastější. Kniha je záměrně koncipována a formulována tak, aby byla rádcem stavebním laikům. Na druhou stranu předpokládá základní technickou erudici čtenáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten