S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Vlhkostní poruchy způsobené nevzduchotěsnou obálkou staveb

Ing. Jan Matička

Analýza vlhkostních poruch obálky 3 staveb způsobených její nevzduchotěsností. Vzduchotěsnost styku stěna - střecha. Vzduchotěsnost zdiva z dutinových keramických zdicích prvků, rizika.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten