Publikace

Jubilejní X. pražská muzejní noc

Ing. arch. Eva Bortelová, Ph.D.

Text informuje o akcích pořádaných na FA v rámci Pražské muzejní noci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten