S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jubilejní X. pražská muzejní noc

Ing. arch. Eva Bortelová, Ph.D.

Text informuje o akcích pořádaných na FA v rámci Pražské muzejní noci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten