Závěrečné práce

Jižní Město - Regenerační lokalita Hviezdoslavova / Mikulova / Michnova

Bc. Anita Prokešová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá regenerací sídliště Jižní Město v Praze, konkrétně lokalitou vymezenou ulicemi Hviezdoslavovou, Mikulovou a Michnovou a Centrálním parkem. Práce analyzuje dnešní stav lokality a následně navrhuje takové regenerační zásahy, které významným způsobem zvyšují obytný standard území. Po vybourání nevhodné zástavby nabízí návrh obyvatelům novou hodnotu ve formě parku propojeného se zahradami komunitního centra a mateřské školy. Návrh se zaměřuje především na regeneraci a hierarchizaci parteru, dále doplňuje lokalitu o nové budovy. Návrh je šetrný k stávajícím stromům. Regenerační zásahy mohou být pojaty jako vzorové pro řešení dalších částí sídliště Jižní Město i jiných panelových sídlišť obecně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.