S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Projekt Praha haptická představuje 15 významných pražských staveb nevidomým a slabozrakým. Kniha vychází jako doprovodný materiál ke stejnojmenné výstavě. Texty jsou napsány zároveň v latince i ve slepeckém Braillově písmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten