Publikace

Strategické plánování v rozvoji oblasti v česko-polském příhraničí

Ing. arch. Marta Kaliszan

Předmětem prezentace jsou výsledky předběžné analýzy: legislativy Evropské unie týkající se politiky soudržnosti a přeshraniční spolupráci, umístění a počtu euroregionů v kontextu k sociálně-ekonomickým trans-regionálním a trans-státním organizacím, vytvořených za účasti Česka a Polska

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten