Výstava ateliérových prací

Pekáreň "Na Hřebenkách"

Silvia Novosadová

Anotace

Riešený interiérový návrh sa nachádza v mestskej časti Praha 5, v tichej vilovej zástavbe „Na Hřebenkách“. Realizačný projekt interiéru sa venol pekárni a zelenému átriu s terasou, ktoré tvoria funkčný a koncepčný celok v partere obytného komplexu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková