S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Identifikace potenciálu místa - Neolokator*

MgA. Jan Trejbal

Vývoj jakéhokoli kulturního prostředí vždy obsahuje dva základní tvůrčí přístupy, které můžeme nazývat systémový a dílčí. Nositeli těchto polohve venkovském prostředí jsou sice především jeho stálí obyvatelé, ale k nutné systémové tvorbě je vždy třeba využít odborných profesí, opatrujících vize a nutný řád. Výchozí úvahou pro vznik platformy Neolokator* byla otázka, zda je možné na základě zkušenosti, stále setrvávající ve venkovském souvrství, tvořit mezioborové a odborné představy, navracející venkovu smysl.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten