S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Potenciální série významných lázní Evropy k zápisu na seznam Světového dědictví UNESCO

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten