S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kamenořez - odraz stavební mechaniky v konstrukci středověkých oblouků

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Pocta a připomenutí méně známé oblasti práce F.J.Gerstnera při příležitosti 200. výročí znovuotevření pražské techniky (Konference WTA listopad 2006). Úspěšné zvládnutí stereotomie kamene, čili kamenořezu, jedné z hlavních konstrukčních technik užívaných od počátků stavitelství až do 19. století, bylo základním předpokladem správného návrhu dostatečně pevné a stabilní nosné konstrukce. Jaká pravidla platila pro návrh kamenořezu historických konstrukcí a jak můžeme hodnotit kamenořez dochovaných konstrukcí z hlediska dnešních poznatků stavební mechaniky? A naopak - jak můžeme hodnotit dobový pohled na stavební mechaniku prostřednictvím dochovaného kamenořezu? V této práci je kamenořez použit nejenom jako předmět ale i jako nástroj výzkumu, umožňuje proto i novou interpretaci jevů a jejich souvislostí. Některé historické písemné dokumenty, některé analýzy a stereotomická měření historických oblouků prezentované v této práci přinášejí výsledky ukazující na zajímavé souvislosti mezi kamenořezem a soudobým vnímáním stavební mechaniky. Tato měření ukazují, že dávní stavitelé v některých případech překročili ve své době platná geometrická pravidla a z hlediska statiky se tím přiblížili optimálnímu návrhu konstrukce blíže, než bychom očekávali.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten