S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Sláma - z pole do moderní dřevostavby

Sláma se v soudobém stavitelství používá okrajově, nejčastěji v rámci svépomocné výstavby. I když jsou pozitivní vlastnosti slámy již dlouho známy, nezískala si zatím širší důvěru mezi stavebníky ani projektanty. Stavební firmy se slámou zatím běžně pracovat nedovedou. V rámci současného trendu vyššího využití obnovitelných zdrojů se (znovu)objevují možnosti, jak slámu použít v profesionálních stavebních systémech vhodných pro trvale udržitelnou architekturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten