Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Industrial heritage objects as centers of culture for local community

Ing. Petra Boudová

How does concept of adaptive reuse of industrial heritage relate to contemporary sustainable city and its public space? How can we turn a former abandoned industrial area into a living cultural district? The article would like to answer some of these questions and to highlight interesting examples of reused industrial sites in the Czech Republic.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten